HISTORIA

Mapa Chich i Janowca z 1934r.

(kliknij , to tylko ok.100KB )

      Początki życia i działalności człowieka na terenie gminy Małomice sięgają czasów sprzed naszej ery. Hipotezę tę potwierdza znalezisko archeologiczne z 1926 roku - kamienna siekiera pochodząca z młodej epoki kamiennej. Okres kultury łużyckiej na tym obszarze to pierwszy udowodniony okres osadniczy. Drugi okres osadniczy przypadł na czasy piastowskie i był związany z plemieniem Bobrzan. Materiał archeologiczny wskazuje, że początek powstawania osad można datować na VI w. p.n.e. W połowie pierwszego 1000-lecia p.n.e. tereny województwa lubuskiego znajdowały się pod silnym wpływem kultury Celtów. Następny okres do około IV w. n.e. charakteryzował się ekspansją imperium rzymskiego. Najstarsza nazwa siedziby gminy- Małomic (Małynicz) została wymieniona w hołdzie lennym złożonym w 1329 r. przez księcia żagańskiego Henryka IV królowi czeskiemu we Wrocławiu.

W czasie I i II wojny światowej gmina z dala od walk, uczestniczyła w nich poprzez swoja produkcję zbrojeniową ( huta w Małomicach ) . Od września 1944 do stycznia 1945 r. w Małomicach istniał obóz jeńców przywiezionych tu z powstańczej Warszawy. 14 lutego 1945 r. gmina została wyzwolona w wyniku działań wojsk 13 Armii Frontu Ukraińskiego.

E-mail

STRONA  GŁÓWNA    ZABYTKI    GALERIA ZDJĘĆ   KRONIKA

       Chichy do końca II-giej wojny światowej nosiły nazwę KUNZENDORF. W 1939r. wieś liczyła  ok. 570 mieszkańców.Po wojnie ,zmieniono nazwę na NAMYSŁÓW . Chyba , aby ośmieszyć mieszkańców , w połowie lat 50-tych  postanowiono ją zmienić  na CHICHY. Mieszkańcy powiadają ,że jest to wynikiem opornego wywiązywania się z obowiązku dostarczania kontyngentów rolnych na rzecz Państwa. Mieszkańcy Chich i Janowca oraz sąsiednich Bobrzan stanowią ludność napływową ze wschodnich (przedwojennych) ziem polskich - głównie z okolic Kaczanówki ,Trembowli, Lwowa ,Tarnopola oraz Polski centralnej.

przed szkołą w Namysłowie - Tekla Gaweł(Serafin) i Janina Pelechata(Malicka)

STRONA  GŁÓWNA    ZABYTKI    GALERIA ZDJĘĆ   KRONIKA

Ok. 10 000 lat temu  Już w epoce kamienia żyli ludzie nad naszym strumieniem. Świadczy o tym topór znaleziony ok.1900r. w Chichach oraz maczuga kamienna znaleziona we Witkowie ok.1928r.

500 lat p.n.e.  W roku 1893 pośrodku Chich znaleziono cmentarzysko ciałopalne (z urnami) pochodzące z tzw.okresu lateńskiego .Wiele z tych urn stało potem  w holu zamkowym , a także w szkole w Chichach i w muzeum.

400 lat p.n.e. Przewinięcie się przez okolice plemion germańskich :Wandalów i Silingów.

350 r. n .e Początek wędrówki ludów . Plemiona germańskie opuszczają teren.

Ok. 600 r. n. e. Ze wschodu przybywają plemiona słowiańskie.

1289 r. Wspomniany jest Rudeger von Janisdorph (Janowiec)

1305 r. Wzmianka o Chichach jako ''Condradi villa" - wieś Kondrada .Przybywają niemieccy koloniści - prawdopodobnie z kraju Franków i Bawarów . Pośrodku wsi buduje się kościół i cmentarz .

1324 r. Wspomina się rodzinę von Nechern jako panów Janowca i Chich.

1376 r. Pierwsza wzmianka o kościele.

1500 r. Kościół uzyskuje swój niezmieniony wygląd

1593 r. Dietrich von Kittlitz kupuje od rodziny von Nachern Chichy i Janowiec

1624 r. Do Chich przybywa ewangelicki pastor i magister Johannes Preibisch - jego kamień nagrobny znajduje się na wschodniej ścianie kościoła ( +1667 r. ).

1650 r. Już w tym czasie istniała w Chichach szkoła - prawdopodobnie była to jedna klasa w budynku wiejskim.

1687 r. Podział majątków Chichy/Janowiec. Karl Moritz von Redern ( grafowa von Redern z domu Kittlitz ) przejmuje Janowiec.

Zamek i majątek Chichy przechodzą do dworu książęcego von Lubkowitz w Żaganiu.

Przybywa katolicki proboszcz Andreas Thiel .

1701 r. Panowie von Knobelstorff przejmują Chichy i w 1719 r. budują ze starego pałacu nowy --  w stylu barokowym.

1732 r. Hans von Knobelstorff buduje pośrodku wsi dla swojego niewidomego brata Maksymiliana mały pałac.

1742 r. Oddanie do użytku budynku szkoły naprzeciw kościoła.

1792 r. Po śmierci Maksymiliana tzw. pałacyk Maksymiliana kupuje Christian Gottlob von Diebitsch.

1804 r. Pałac i majątki w Chichach i Janowcu przechodzą w ręce Burggrafa zu Dohna.

1846 r. Gotowy jest trzeci budynek szkolny ( jak do dziś ).

1862 r. Generał Oskar von Diebitsch odwiedza zamek , gdzie zapoznaje Dorotę zu Dohna ,którą poślubia w roku 1863.

1883 r. Oskar von Diebitsch , po śmierci swojego teścia , kupuje pałac i majątek w Chichach.

1900 r. Mieszkańcy Bobrzan opuszczają szkołę w Chichach ( mają teraz własną ).

1902 r. Cmentarz wokół kościoła zostaje zamknięty . Pośrodku Chich buduje się nowy .

1906 r. Po śmierci Oskara pałac i majątek w Chichach przejmuje Hans von Diebitsch.

1915 r. Zbudowano czwarty budynek szkolny ( stał do roku 1945 ).

1926 r. Hans Burkhard von Diebitsch ( ur.03.05.1900 r. ,zm.w Bielefeld w roku 1993 ) zostaje inspektorem pałacu i przejmuje go w roku 1936 .

1930 r. Do pałacu przybywa Comtess Maria , burgrafka zu Dohna .Co niedzielę wykłada w kościele msze dla dzieci .Po śmierci

w  roku 1944 zostaje pochowana w kościele w Chichach.

1933 r.Od uderzenia pioruna doszczętnie spłonęła ( kryta gontem ) wieża kościelna  .

1945 r. 10 lutego dzieci idą ostatni raz do szkoły po odbiór świadectw. 12 lutego Chichy zostają zajęte przez wojska radzieckie.

26 kwietnia wysiedlono ostatnich niemieckich miaszkańców . 700 lat mieszkały w Chichach i Janowcu rodziny Beier i Franke .

       We wsi znajduje się zabytkowy kościół , pałac oraz dom naprzeciwko kościoła ,w którym przed wojną mieściła się szkoła . Po wojnie zajęcia lekcyjne odbywały się chwilowo w budynku byłej stolarni ( obok kościoła ) , aby po odbudowie w latach 50-tych przenieść się do obecnego lokum.

Długoletnim wychowawcą i dyrektorem był p . Edmund Świerczyński . 

szkoła w nowym locum - na pierwszym planie p.Świerczyński

   Do ciekawostek należy fakt , że jadąc główną drogą przez wieś dwukrotnie mijamy tablicę z nazwą miejscowości .Dzieje się to za sprawą rzeczki Iławki , która rozgranicza wsie Chichy i Janowiec od siebie , a droga dwukrotnie ją  przecina.

... i nową szkołą (320 KB)

Przed starą ...

Na podstawie materiałów zawartych w książce p. Macieja Boryny -'' TAJEMNICE SZPROTAWY I OKOLIC''

WYBRANE FAKTY Z HISTORII WSI CHICHY I JANOWIEC