ZABYTKI

kościół
pałac
zamek -widok od strony rzeki
zamek -brama wjazdowa od strony dziedzińca

STRONA  GŁÓWNA    HISTORIA   GALERIA ZDJĘĆ  KRONIKA

E-mail

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach  Wczesno-gotycki, pochodzący z drugiej połowy XIII w. był sklepiony w początkach XVI w., rozbudowany w 1614 roku (kaplica), odnowiony w 1710 roku. W drugiej połowie XVIII w. przebudowano okna, a sto lat później szczyty. Murowany z kamienia, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, kaplicą ,zakrystią i składzikiem .

Nawa nakryta czteroprzęsłowym, a prezbiterium dwuprzęsłowym sklepieniem sieciowym. We wnętrzu zachowały się dwa wczesnogotyckie tryptyki oraz szereg renesansowych kamiennych nagrobków. Do nawy od strony południowo-zachodniej przylega prostokątna wieża , kryta początkowo drewnianym gontem , a po spaleniu od uderzenia pioruna w latach 30-tych ubiegłego wieku - miedzianą blachą. Na wieży zawieszone były trzy dzwony , z których dwa zostały w czasie II wojny przetopione na potrzeby niemieckiej armii . Wokół kościoła znajdował się cmentarz , który celem obniżenia poziomu gruntu (decyzją konserwatora zabytków) został zlikwidowany w latach 90-tych.Kościół otoczony jest kamiennym murem z XIV-XV w. , w obrębie którego znajduje się parterowa brama z ostrołukowym przejazdem. 

Pałac w Chichach Istnienie pałacu na terenie dóbr ziemskich w Chichach potwierdzają już XV-wieczne źródła. Fasadę podkreśla na osi środkowej pozorny ryzalit zwieńczony trójkątnym frontonem. Do wejścia prowadzi wysoki, dwustronny podjazd. Okna w parterze zdobią  profilowane

nadokienniki. W czasach świetności barokowego pałacu znajdował się przy nim ozdobny ogród, przylegający do niego od południa. Wraz z przebudową rezydencji (1840 r.) zostało przekształcone również jej otoczenie. Miejsce ogrodu zajął prawie 5-hektarowy swobodny park krajobrazowy. W parku występuje 16 gatunków drzew. Starodrzew koncentruje się w południowo-wschodniej części założenia.  W latach 70- tych ubiegłego stulecia , pałac poddano pracom adaptacyjnym , niszcząc przy tym część wystroju architektonicznego elewacji .

Do początku lat 90- tych pełnił funkcję mieszkalną i kulturalną ( klub RUCH ) . W 2002 r. pałac kupiła   warszawska śpiewaczka operowa i za darmo udostępniła go przyrodnikom , aby mogli tam zorganizować Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej .             

Zabytkowy dom Dom nr 18 dawniej pełnił funkcję plebani i szkoły . Jest  to  budynek wzniesiony w pierwszej połowie XIX w. w stylu klasycystycznym; murowany z cegły, parterowy, założony na planie prostokąta. Obecnie ponownie mieścić się będzie w nim plebania .

Zamek w Janowcu Położony nad rzeczką Iławką (Bobrzanka), w pobliżu drogi ze Szprotawy do Żagania . Początek istnienia obiektu wiąże się z siedzibą rycerską wzniesioną w pierwszej połowie XIV wieku. Była to wówczas zapewne nieduża wieża rycerska otoczona murem. U schyłku średniowiecza nieużytkowana budowla popadła w ruinę. W latach  1544-1560 w obrębie murów obwodowych wzniesiono trzyskrzydłowy zamek z krużgankiem przy skrzydle środkowym. Naprzeciw krużganka, w murze kurtynowym znajdował się wjazd, do którego wiódł zwodzony most.

Następne wieki przyniosły kolejne remonty, przebudowy i zmiany. Efektem prowadzonych prac było zamurowanie krużganka i wzniesienie czwartego skrzydła od strony wschodniej, wewnątrz muru obwodowego. Sklepienia sieciowo-gwieździste we wnętrzach zamkowych wskazują na udział w jego budowie działającego w tym czasie warsztatu muratorskiego w Żaganiu.  Gotycko-renesansowy zamek murowany z kamienia i cegły jest czteroskrzydłowy z prostokątnym dziedzińcem pośrodku. Na zewnątrz boki skrzydeł wybrzuszone z prostokątnymi basztami w narożach od strony frontowej. Piętrowy budynek jest nakryty dwuspadowym dachem obejmującym także baszty, prawdopodobnie pierwotnie zwieńczone odrębnymi daszkami, być może kopułowymi. Elewacje gładkie, w narożach boniowane, ze śladami dekoracji grafitowej. Część okien posiada kamienne obramowania renesansowe. Niektóre pomieszczenia mają sklepienia sieciowo-gwieździste, krzyżowe i kolebkowe. Prostokątną salę w zachodnim skrzydle nakrywa dwuprzęsłowe sklepienie siatkowo-gwieździste, wsparte na sześciobocznym filarze. Od południa i wschodu zachował się fragment fosy, obecnie suchej.  Park otaczający zamek od południa, zachodu i północy, obejmuje niespełna 3 hektary. Jego część południowa (od zamku do rzeczki) wykazuje ślady formowanego ogrodu z XVIII wieku. Największa, północna część założona została na początku XX wieku. W parku znajdują się dwa stawy przedzielone groblą, obsadzoną stuletnimi dziś drzewami.

  Po II wojnie światowej był użytkowany przez PGR, ale po częściowym spaleniu około 1961 roku ,został opuszczony. W latach 1979-1980 budowlę zabezpieczono z funduszy konserwatorskich. W roku 1983 zabytek przejął Witold Rabski i rozpoczął prace remontowo-adaptacyjne. Obecnie zamek popada w pogłębiającą się ruinę.

(Na podstawie materiałów UMiG Małomice)

STRONA  GŁÓWNA    HISTORIA   GALERIA ZDJĘĆ  KRONIKA